Vysvětlivky

03. 02. 2015 | † 06. 05. 2015 | kód autora: sPr

Jan Ponicenus-Ponický-podle historických záznámů Jan Ponicenus,evangelický duchovní  z Čachtic,který koncem roku 1610 veřejně obžaloval Alžbětu Báthoryovou před oktáválním soudem,jemuž předsedal Juraj Turzo-palatin.

 

Čachtice-obec známá v trenčířském okrese.V listinách je už známá z 13.století,městečkem s tržním právem byla již ve 14.století.Privilégiem krále Zikmunda z roku 1437 byli obyvatelé městečka osvobození od placení třicátku.Po smrti Stibora ze Stiborovic se Čachtice dostaly počátkem 15.století do vlastnictví rodu Országhů z Guthy.Po vyměření rodu připadly jejich statky státní královské komořea Maxmilián II pak vyměnil Čachtice s Uršulou Kaniszayovou za její dědičný hrad Kanizsu/Nagy Kanizsa nedaleko Drávy/,který byl,jako hraniční přechod důležitý pro obranu.Uršula Kanizsayová se vdala za Tamáse Nádasdyho/1498-1562/ a tak přešly Čachtice do majetku Nádasdyů:jejího syna Ference Nádasdyho,Alžběty Báthoryové ,pak Pavla a Kateřiny Nádasdyové,provdané za Juraje Drugetha.Dějiny městečka jsou úzce spjaty s dějinami hradu.

 

Paša-v minulosti oficiální titul hodnostářů  turecké říši,administrativní správce oblasti.

 

Vezír-titul státních ministrů,nejvyšších hodnostářů a především vojevůdců v Turecku.

 

Mohamedova smrt-míněna smrt tureckého sultána Mohameda III/1566-1603/.Byl to syn Murada III a anoval od roku 1593/.

 

Příměří u ústí řeky žitavy-místo památné mírem,který tu uzavřeli vyslanci Rudolfa II a sultána Ahmeda I ve dnech 20.října-11.listopadu 1606.Turci se za dar 200 000 tolarů zřekli ročního poplatku a uznali Rudolfa II za císaře.

 

Wittenberské vysoké učení-Wittenburg,město se slavnou univerzitou/od roku 1502/ v Německu,kolébka reformace a působistě Martina Luthera.

 

Kateřina Pállfyová/1542-1618/-hraběnka,manželka palatina Štefana Illésázyho,založila evangelické gymnázium v Bánovcích.

 

Superindentent/z lat./-vysoký protestanský hodnostář.Eliáš Láni /1570 až 1618/-nejdříve evangelický farář v Mošovcích,pak ve Velké Bytči,kde také zemřel.Superintendentem byl od roku 1610.

 

Alžběta Báthoryová/1560-1614/-vyslov.Bátoryová,hraběnka,vdova po Ferenci Nádasdyovi.Paní čachtického hradu a panství,známá v dějinách sadistickou krutostí vůči mladým děvčatům a ženám.I když se nekoupala v jejich krvi,jak praví pověst,je jisté,že usmrtila mnoho nevinných žen a vyžívala se v jejich mučení.Když to vyšlo najevo,byla Báthoryová doživotně uvězněna na svém hradě.Zde také 28.srpna 1614 zemřela.Některé historické prameny tvrdí,že byla otrávena.Počet oběti se pohybuje od 37 do 80.Různí autoři udávají různá čísla,nejčastěji se u nich objevuje počet kolem 300.

 

Ficko-malý muž s ošklivým obličejem.Dlouhými končetinami a hrbem.,pravá ruka Báthoryové,postrach celého okolí.Byl strašlivě silný.Na své oběti se obvykle vrhal,jako dravec a omotával je svýma silnáma,dlouhýma rukama a křivýma nohama,že nebyly schopny pohybu.Tak dlouho se snažily dostat z jeho sevření,dokud nepadly vysílením a nepoddali se mu.Ficko je poté ztloukl,že se musely celé týdny zotavovat.

 

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.